Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1. 

 

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Wieruszowie, proszone 
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

~~~WNIOSEK~~~

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: rzecznik@wieruszow.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

ul. Kuźnicka 28A

98-400 Wieruszów

Metryczka

Data publikacji 02.12.2016
Data modyfikacji 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry