Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@wieruszow.ld.policja.gov.pl.
  Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pomocą platformy ePUAP.
 • Złożenie dokumentów w godzinach 730-1530 w Sekretariacie KPP w Wieruszowie przy ul. Kuźnickiej 28A na następujących nośnikach danych:
  - pamięć masowa
  - nośnik CD-RW, DVD-RW.
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 • Akceptowalne formaty załączników to: doc, rtf, ods, odt, xls, csv, txt, jpg, pdf, zip.
 • Całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3.5 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 02.10.2015
Data modyfikacji 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry