Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

          

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Kuźnickiej 28A w godz. 7.30 – 15.30

oraz za pośrednictwem

  • telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – (62) 7832411

  • faksu – (62) 7832435

  • poczty elektronicznej - komendant@wieruszow.ld.policja.gov.pl.

  • w sytuacjach nagłych wysyłając SMS na numer - (62) 7832411

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika, powoływanego przez KPP w Wieruszowie na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r. , Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 19.11.2015
Data modyfikacji 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry