Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek

od godziny 14.00 do godziny 17.00. 

 

 

                                                                                                                                           Art. 225§1 KPA

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tez ujawnia prawnie chronione informacje"

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.12.2016
Data modyfikacji 11.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry